Schade melden via je mobiele telefoon

De website Mobielschademelden.nl start vandaag met een nieuwe dienst om blikschade na een aanrijding sneller af te handelen. Met de komst van de website voor je smartphone – vanaf 17 oktober is er ook een gratis app – is het papieren schadeformulier niet meer nodig. Initiatiefnemer is het Verbond van Verzekeraars.Bij aanrijdingen tussen twee voertuigen moet een van de partijen een smartphone hebben en de andere partij ten minste een mobiele telefoon. Via Mobielschademelden.nl hoeft half zoveel informatie te worden ingevoerd als op het papieren formulier. Afhankelijk van de aanrijdingssituatie worden de relevante vragen gesteld. De plaats en toedracht van het ongeluk zijn via GPS-plaatsbepaling vast te stellen en de voertuig- en verzekeringsgegevens worden automatisch opgehaald. Verder kunnen foto’s bij de melding worden gevoegd. Het plaatsen van een handtekening verloopt via het verzenden van een codebericht.